objektivizam značenje

objektivizam, nepristrano, nezainteresirano, netendenciozno registriranje pojava i zbivanja; u realističkoj spoznajnoj teoriji, smjer koji objekte želi shvatiti kao nešto što postoji po sebi, neovisno o subjektu.