objektivizacija značenje

objektivizacija, filoz čin opredmećivanja; o. volje, ostvarivanje subjektivnih namjera i ciljeva, koji tako počinju objektivno postojati.