običaji značenje

običaji, unutar jedne zajednice, tradicijom utvrđeni oblici ponašanja i djelovanja pojedinaca ili kolektiva u određenim prigodama. O. su i izvor prava, pa razlikujemo pravne običaje (o. koji reguliraju društv. odnose, a zakonski im je propis svojom normom dao pravni značaj, trgovački o., uzance) i običajno pravo (skup običaja kojima izvor nije u nekom zakonskom propisu pa djeluju kao samostalan izvor prava i koordinirani su u zakonskom pravu).