obavještavanje značenje

obavještavanje, proces prikupljanja, obradbe i prijenosa obavijesti od izvora do primatelja.