obavještajna služba značenje

obavještajna služba, organizacija i djelatnost državnih organa na prikupljanju i obradbi polit., voj., ekon. i znanstveno-tehn. podataka.