O’Toole značenje

O’Toole, Peter (1932), brit. kaz. i film. glumac. U kazalištu se istaknuo tumačenjima Shakespeareovih i O’Caseyevih likova; proslavio se mnogobrojnim film. ulogama. Lawrence od Arabije; Becket; Zima jednog lava.