o tempora, o mores! značenje

o tempora, o mores! (lat.: o vremena, o običaji!), Ciceronov uzvik, zgražanje nad pokvarenošću u običajima i shvaćanjima njegovih suvremenika.