O’Connor značenje

O’connor, Feargus Edward (1796–1855), irski političar; zastupao ideju o radikalnoj borbi Iraca za slobodu. Istaknuti vođa čartizma.