O’Casey značenje

O’Casey, Sean (irski Shaun O’Cathasaigh) (1880–1964), irski dramatičar; istaknuti tumač irske problematike. Samouk, bio i manualni radnik, sudjelovao u irskom ustanku 1916. Junona i paun; Plug i zvijezde; Meni crvene ruže; Kukuriku; Biskupova lomača; Iza zelenih zavjesa. Napisao i 6 knjiga autobiografije.