Nyerere značenje

Nyerere, Julius Kambarage (1922–99), tanzanijski političar; predsj. vlade (1961) i predsj. Republike Tanjganjike (1962), nakon ujedinjenja sa Zanzibarom predsj. Tanzanije od 1964; 1985. povukao se s položaja, ostao predsj. vladajuće Revolucionarne stranke.