Nyasa značenje

Nyasa, također Malawi, jezero u I Africi, 29 604 km2. Dno mu je 472 m ispod razine mora (kriptodepresija); duboko do 704 m. Nac. park Malawi (u Malaviju; osn. 1980). Od o. 200 ribljih vrsta 80% endemičnih.