nutrija, barska značenje

nutrija, barska (španj. iz galicijskog) (Myocastor coypus), južnoam. glodavac sličan štakoru; lovi se i uzgaja u farmama radi skupocjena krzna.