nutacija značenje

nutacija (lat.). 1. Periodično kolebanje položaja Zemljine osi superponirano na precesiju. Nastaje zbog nejednolikoga utjecaja Mjeseca na precesiju. 2. biol autonomna gibanja bilja, kojima ne upravljaju vanjski čimbenici, nego su posljedica procesa u unutrašnjosti biljke (rastenje, promjena turgora).