Nürnberški zakoni značenje

Nürnberški zakoni, njem. antisemitski zakoni objavljeni 1935. na kongresu Nacional-socijalističke njem. stranke u Nürnbergu, radi »obrane čistoće njem. arijevske krvi«. Tim su zakonskim odredbama Židovi bili lišeni građanskih prava i njem. državljanstva; zabranjeni su spolni odnosi između Židova i Nijemaca, kao i mješoviti brakovi, a oni koji su već bili sklopljeni razvrgnuti su. Židovima je bilo zabranjeno zapošljavati Njemice mlađe od 45 god. N. z. uvod su u potonji nacistički genocid nad Židovima i ostalim nearijevskim rasama.