Nürnberški proces značenje

Nürnberški proces, sudski proces koji se održavao od 20. 11. 1945. do 1. 10. 1946. protiv prvaka Hitlerova Trećega Reicha, optuženih pred Međunar. vojnim sudom u Nürnbergu zbog zločina protiv mira, za pripremanje i vođenje osvajačkoga rata, za ratne zločine, vođenje ratnih operacija i gaženje međunar. konvencija (nasilje nad civilnim pučanstvom, ubojstva i uzimanje talaca, pljačke i razaranja), za zločine protiv čovječanstva, za političke, vjerske i rasne progone i genocid nad cijelim narodima. Utvrđeno je da su krivi i osuđeni su na smrt vješanjem: H. Göring (otrovao se prije smaknuća), J. von Ribbentrop, W. Keitel, E. Kaltenbrunner, A. Rosenberg, H. Franck, W. Frick, J. Streicher, F. Sauckel, A. Jodl, A. Seyss-Inquart i (u odsutnosti) M. Bormann; na doživotni zatvor: R. Hess, W. Funk i E. Raeder; ostali na vremenske kazne, a trojica su oslobođena. Zločinačkim organizacijama proglašeni su: vodstvo Nacional-socijalističke njem. stranke, Gestapo, SA (Jurišni odred), SD (Sigurnosna služba), SS (Zaštitni odred), vodstvo njem. oružanih snaga te kabinet Trećega Reicha; svi njihovi članovi podliježu suđenju redovitih ili voj. sudova pojedinih zemalja.