Nurkse značenje

Nurkse, Ragnar (1907–69), am. ekonomist estonskoga podrijetla; bavio se problemima međunar. financija. Uvjeti međunarodne monetarne ravnoteže; Problemi formiranja kapitala u nedovoljno razvijenim zemljama.