Nuredin značenje

Nuredin, Mahmud (1118–74), sultan Sirije i Egipta; za Drugoga križarskog rata uspješno ratovao protiv Konrada III. i Luja VII; srušio kalifat Fatimida u Egiptu.