nuklearno gorivo značenje

nuklearno gorivo, naziv za tvari koje spontano stupaju u lančane reakcije fisije uz oslobađanje energije iskoristive za tehn. svrhe i nuklearno oružje (do sada nije uspjelo proizvoditi korisnu energiju fuzijom). Najvažnije vrste: izotopi urana U–235 i U–233 i plutonija Pu–239; prvi se nalazi u malim količinama u prirodnom uranu, ostala dva proizvode se u reaktorima.