nuklearni procesi značenje

nuklearni procesi, promjene stanja i sastava atomskih jezgara; to mogu biti nuklearni raspadi ili nuklearne reakcije.