nuklearna značenje

nuklearna ili atomska energija, energija u jezgrama atoma; posljedica sila koje drže na okupu neutrone i protone. Oslobađa se pri at. fisiji i fuziji; neusporedivo je veća od energije koja se oslobađa pri bilo kojem kem. ili mehan. procesu, te je značajan izvor energije za potrebe čovječanstva.