nuklearna medicina značenje

nuklearna medicina, medicinska specijalnost koja se u dijagnostici, liječenju i istraživanju bolesti služi otvorenim radionuklidima.