Nučić značenje

Nučić, Hinko (1883–1970), slov. glumac i redatelj. Od 1899. djelovao u Ljubljani, 1919. osnovao slov. kazalište u Mariboru; od 1921. angažiran u Zagrebu.