Novgorod značenje

Novgorod, grad i luka na rijeci Volhov, Z Rusija; 216 856 st. Važno središte stare rus. kulture: katedrala sv. Sofije (1045–52), crkve sv. Nikole i sv. Jurja (12. st.), kremlj (14. st.). Petrokem., elektrotehn., drvna, prehr. ind. Turizam. Zračna luka. – Spominje se 859; od 870. središte vojvodstva koje su osnovali Varjazi; stupivši u članstvo Hanze, N. postaje važnim trg. središtem cijele I Europe; 1136–1478. bio je gl. grad samostalne feud. republike; 1478. ulazi u sastav Rusije.