novak. značenje

novak. 1. Regrut, osoba koja je postala vojnim obveznikom pošto je utvrđeno da je sposobna za vojnu službu. 2. Redovnički pripravnik, novic (→ novicijat). 3. Početnik u znanstveno-istraživačkom radu s posebnim statusom i obvezama u pogledu znanstvenoga usavršavanja.