noumenon značenje

noumenon (grč.), ono što se ne može spoznati osjetilima; po I. Kantu, za razliku od fenomena (pojave), n. označuje svijet stvari po sebi, ono što se nikako ne može spoznati.