notirati značenje

notirati (lat.), zabilježiti, zapisati, uknjižiti; upamtiti.