Normandija značenje

Normandija, pov. pokrajina u Francuskoj, na obali kanala La manche (Engleskoga kanala); obuhvaća sadašnje dep. Seine-Maritime, Calvados, Manche, Orne i Eure. Veći gradovi: Rouen, Le havre. – pov U 9. st. osvojili je skand. VikinziNormani (odatle ime), koji su ubrzo potom romanizirani. Njihov vojvoda Vilim Osvajač osvojio je 1066. Englesku, s kojom je N. politički ujedinjena do 1204., kada je pripala Francuskome Kraljevstvu. Normandijski desant (operacija Overlord), najveća pomor.-desantna operacija u II. svj. r. i u povijesti uopće. Brit.-am. snage iskrcale su se 6. 6. 1944. (Dan D) na obalama N. sa 4000 desantnih brodova, koji su doplovili iz Britanije, uz potporu 11 000 zrakoplova i 700 ratnih brodova. Time je otvorena tzv. druga fronta, područje odakle su Saveznici prodirali u unutrašnjost eur. kopna pod nadzorom njem. snaga.