NOAA značenje

NOAA (akr. od engl. National Oceanic and Atmospheric Administration). 1. Kratica za am. Nacionalnu agenciju za istraživanje oceana i atmosfere. 2. Serija am. operativnih meteoroloških satelita. Drugi im je naziv Itos.