Njasa značenje

Njasa (engl. Nyassaland) → Malavi, pov