nizina značenje

nizina, ravan ili blago valovit dio kopna na apsolutnoj visini do 200 m; nastaje tektonskim spuštanjem, denudacijom i akumulacijom (najčešće riječnih nanosa). Najveće nizine: Zapadnosibirska, Turanska, Ruska, Sjevernonjemačka, Panonska.