Nizāmi značenje

Nizāmi (Nezāmī) (Ilyâs ben Yûsuf) (o. 1141–1209), perz. pjesnik; smatra se najvećim romantičarskim epičarom perz. književnosti. Petorke (Hamse), pet neovisnih spjevova u formi mesnevije skupljenih u jednu zbirku.