nivo značenje

nivo (franc.), razina, stupanj, visina na kojoj se nešto nalazi; metaforički: n. naobrazbe.