Nitti značenje

Nitti, Francesco Saverio (1868–1953), tal. ekonomist i političar, vođa liberala. Za fašizma u emigraciji; kao vođa tal. antifašista interniran 1943–45. u Njemačkoj. Europa bez mira; Strani kapital u Italiji.