nitrogen značenje

nitrogen (grč. preko lat. i franc.) → dušik