nitroceluloza značenje

nitroceluloza, celulozni nitrat, bijela, lako zapaljiva vlaknasta masa; služi u proizvodnji kolodija, celuloida, filmova, ljepila i bezdimnoga baruta.