nitrifikacija značenje

nitrifikacija (grč.+lat.), oksidacija amonijaka u nitratnu kiselinu pod utjecajem (nitrifikacijskih) bakterija; jedan od procesa pri kruženju dušika u prirodi.