nitratna značenje

nitratna (dušična) kiselina, HNO3, bezbojna tekućina koja se dimi na zraku, jedan od najvažnijih anorganskih spojeva; proizvodi se uglavnom katalitičkom oksidacijom amonijaka; u prirodi dolazi samo u obliku soli (nitrata); otapa kovine osim zlata, platine i iridija; u smjesi sa sulfatnom kiselinom upotrebljava se za nitriranje org. tvari kojih nitrati služe u proizvodnji lijekova, boja, plastičnih masa i eksploziva (→ zlatotopka).