Nitra značenje

Nitra, grad u Z Slovačkoj; 87 285 st. U 9. st. sjedište kneza Pribine. Visoka poljoprivr. škola. Prehr., kovinska i građevna ind.