nišan značenje

nišan (tur. iz perz.). 1. Mehanička ili optička naprava spojena s cijevi oružja; zajedno s mušicom vizira se na cilj u koji treba usmjeriti oružje. 2. Nadgrobni kamen na musl. grobu. 3. Cilj, meta.