Nin značenje

Nin, grad u S Dalmaciji; 1256 st. Poljodjelstvo, ribarstvo, solana. Starohrv. spomenici. – Naselje ilirskih Liburna; u rim. doba municipij. Jedna od rezidencija hrv. nar. vladara. Pod vlašću hrv.-ug. vladara od 12. st. i Venecije 1409–1797. Sjedište Ninske biskupije, osn. u 9. st.; njezin je biskup imao jurisdikciju nad čitavom Dalmacijom i Hrvatskom; ukinuta 928., obnovljena 1075; 1828. pripojena Zadarskoj nadbiskupiji; 2004. uzdignuta na rang pov. nadbiskupije.