Nimitz značenje

Nimitz, Chester William (1885–1966), am. admiral; u II. svj. r. kao gl. zapovjednik Pacifičke flote vodio operacije protiv Japanaca; potpisao (2. 9. 1945) na bojnome brodu »Missouri« akt o kapitulaciji Japana.