nimfej značenje

nimfej (grč.), u ant. doba, svetište nimfa; prvotno jednostavna špilja sa zdencem, u kasnoj antici dobiva bogate arhit. oblike – pročelja sa stupovima, fontane, niše (kod nas u Varaždinskim Toplicama).