nilotski jezici značenje

nilotski jezici, skupina jezika istočnosudanske grane šari-nilske potporodice nilsko-saharske porodice (velike porodice) afričkih jezika; govore se u I Africi; dijele se na 3 podskupine; najvažniji jezici: dinka, šiluk (shilluk), nuer, masajski (masai), luo, kunam, bari, teso, karimodžong, turkana, kalendžin i dr.