Niloti značenje

Niloti, skupina naroda u I Africi koji govore nilotskim jezicima; o. 20–25 mil. ljudi.