Nikšić značenje

Nikšić, Radovan (1920–87), hrv. arhitekt; radio u duhu racionalnih načela oblikovanja prostora (stambene i poslovne zgrade, obrazovne ustanove). Radničko sveučilište »Moša Pijade« (danas Otvoreno sveučilište) u Zagrebu, suautor N. Kučan; Matematička gimnazija u Zagrebu.