Nikopol značenje

Nikopol, grad i pristanište na Dunavu, S Bugarska; 13 656 st. Prerađivačka ind. U blizini ostaci rim. utvrde Nicopolis. – Kraj N. je 1396. sultan Bajazid i. porazio vojsku hrv.-ug. kralja Žigmunda; tada su Turci učvrstili vlast na Balkanskome poluotoku.