Nikomed IV značenje

Nikomed IV (← 1. st.), vladar Bitinije o. ← 95. do ← 74; saveznik Rima, ostavio mu u baštinu svoju državu.