Nikola I značenje

Nikola I (1796–1855), rus. car (iz dinastije Romanovih) od 1825. Ugušio ustanak dekabrista 1825. Jedan od stupova međunar. reakcije (»žandar Europe«). Mirom u Drinopolju (1829) postigao zaštitu nad Vlaškom, Moldavijom i Srbijom; ugušio revoluc. ustanak u Poljskoj (1830–31) i Madžarskoj (1849).