Nikija značenje

Nikija (o. ← 470. do ← 413), atenski vojskovođa i političar, strateg u Peloponeškom ratu; ← 421. sklopio mir sa Spartom (Nikijin mir). Poginuo u pohodu na Siciliju.