nikal značenje

nikal (šved.) (Ni, niccolum), kem. element, at. br. 28, rel. at. masa 58,71; bijeli metal srebrna sjaja, gustoće 8,9, tvrd i kovak; u prirodi ga ima u sulfidnim, silikatnim i arsenidnim rudama, iz kojih se prevodi najprije u sulfid, zatim prženjem u oksid, koji se reducira u sirovi n.; služi u slitinama s čelikom, manje s bakrom, kromom i silicijem, za niklanje i dr. Spojevi n. služe za bojenje stakla i keramike i za galvansko niklanje.